Kancelaria

Kancelaria

Kancelaria Adwokacka KRÓL dr Weronika Król-Dybowska powstała z pasji do prawa ale także z chęci pomocy, bo zawód adwokata to misja… .

Kancelaria Adwokacka KRÓL świadczy usługi prawne na najwyższym poziomie z poszanowaniem zasad Kodeksu Etyki Adwokackiej. Na pierwszym miejscu Kancelaria stawia obronę interesów Klienta oraz jego komfort i dyskrecję.

Dr Weronika Król-Dybowska, wypełniając misję wykonywanego przez siebie zawodu, stara się działać na rzecz podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa. Działania te skupiają się między innymi na realizacji prawniczego poradnika emitowanego na antenie Telewizji Toruń. Program ten powstaje przy szczególnym wsparciu Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu, Adwokata Wiktora Indan-Pykno oraz z udziałem adwokatów z Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej.


O mnie

O mnie

Założycielką Kancelarii jest dr Weronika Król-Dybowska, wpisana na listę adwokatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Dr Weronika Król-Dybowska łączy wiedzę teoretyczną, zdobytą podczas magisterskich i doktoranckich studiów prawniczych oraz pracy jako wykładowca prawa karnego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii z doświadczeniem praktycznym, które zdobyła podczas licznych praktyk w renomowanych kancelariach prawnych, ale także podczas aplikacji adwokackiej.

Dr Weronika Król-Dybowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na tej uczelni najpierw uzyskała tytuł magistra broniąc pracy „Zabójstwo z afektu”, a następnie stopień naukowy doktora nauk prawnych broniąc pracy „Wpływ motywacji na odpowiedzialność karną za zabójstwo”. 

Dr Weronika Król Dybowska jest także autorką publikacji. Trzeba tu wymienić pracę opublikowaną w prestiżowym, prawniczym piśmie „Prokuratura i Prawo”. Praca ta nosi tytuł „Silne wzburzenie w rozumieniu art. 148 § 4 kk”.

Dr Weronika Król-Dybowska biegle włada językiem angielskim. Ukończyła kurs specjalistycznego, prawniczego języka angielskiego oraz uzyskała certyfikat TOLES EXAMINATIONS.

View the embedded image gallery online at:
http://www.adwokatkrol.pl/#sigFreeIdc1a58b88a5


 

Media

Media


Usługi

Usługi

Kancelaria oferuje usługi na najwyższym poziomie w zakresie różnych gałęzi prawa. Są to w szczególności:

 Prawo karne - obrona podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym i oskarżonych przed sądami, reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych, sporządzanie apelacji od wyroków, sprawy o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienia, przerwy w karze, zawieszenie wykonania kary, dozór elektroniczny, wyroki łączne, sprawy o wykroczenia.

• Prawo rodzinne - sprawy o rozwód lub separację, alimenty, podział majątku, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, dotyczące władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolnienie, opieka, kuratela itp.

• Prawo spadkowe - sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, testamenty.

• Prawo cywilne - roszczenia o zapłatę, odszkodowania, ubezpieczenia, eksmisje, sprawy z zakresu własności nieruchomości, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, postępowania egzekucyjne.

• Prawo pracy - głównie w zakresie odszkodowań.

Prawo telekomunikacyjne.

 Doradztwo - mediacje i postępowania polubowne w szerokim zakresie, porady prawne, pomoc prawna, sporządzanie umów cywilnoprawnych, pozwów, wniosków, nakazów i innych pism procesowych.

 

Oferowane usługi świadczone są w formach:

- ustnych porad prawnych,

- pism procesowych i pozaprocesowych,

- opinii i analiz prawnych,

- negocjacji,

- reprezentacji przed sądami w charakterze obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych czy pełnomocnika procesowego w pozostałych kategoriach spraw,

- reprezentacji przed innymi instytucjami.


Wynagordzenie

Wynagrodzenie

Każdą sprawę Kancelaria prowadzi z pasją i zaangażowaniem, uznając jednocześnie sukces Klienta za osobisty sukces Kancelarii, pozwalający cieszyć się pięknem zawodu adwokata.

Z tego też powodu cenimy swoją pracę a wynagrodzenie jest proporcjonalnym odpowiednikiem wkładu wiedzy, doświadczenia i zaangażowania, jakie poświęcamy na świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie.

Stosujemy trzy podstawowe sposoby wynagradzania za nasze usługi:

- rozliczenia godzinowe, kiedy wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby godzin poświęconych danej sprawie,

- wynagrodzenie ryczałtowe, kiedy wysokość wynagrodzenia określona jest stałą miesięczną stawką (preferowane przy stałej i obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych),

- wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy sądowej - wynagrodzenie takie ustalane jest indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy, jej skomplikowania, wymaganego w danej sprawie nakładu pracy, ilości pism procesowych i pozaprocesowych, ilości rozpraw czy wartości przedmiotu sporu.

Dodatkowo część wynagrodzenia może stanowić premia za wynik sprawy. Należy jednak zaznaczyć, iż zgodnie z treścią §50 ust. 3 Kodeksu Etyki Adwokackiej ustalanie z Klientem wynagrodzenia za prowadzenie sprawy uzależnionego wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy jest niedopuszczalne.


 

Perfect Everything in Everyway